Minh Vũ's Blog

Just another WordPress.com weblog

Mã Hexa màu trong HTML và tên gọi của nó

Posted by xpss trên 09/11/2009

– Đối với những người thiết kế web thì mã màu trong HTML là rất cần thiết, tuy nhiên khó có thể nhớ hết được mã Haxe của chúng, hoặc may chỉ là nhớ được tên gọi. Hôm nay mình xin giới thiệu 1 bảng mã màu HTML khá đầy đủ, bao gồm cả tên tên và mã HTML.
STT COLOR NAME CODE COLOR
1 Black #000000
2 Grey0 #150517
3 Grey18 #250517
4 Grey21 #2B1B17
5 Grey23 #302217
6 Grey24 #302226
7 Grey25 #342826
8 Grey26 #34282C
9 Grey27 #382D2C
10 Grey28 #3b3131
11 Grey29 #3E3535
12 Grey30 #413839
13 Grey31 #41383C
14 Grey32 #463E3F
15 Grey34 #4A4344
16 Grey35 #4C4646
17 Grey36 #4E4848
18 Grey37 #504A4B
19 Grey38 #544E4F
20 Grey39 #565051
21 Grey40 #595454
22 Grey41 #5C5858
23 Grey42 #5F5A59
24 Grey43 #625D5D
25 Grey44 #646060
26 Grey45 #666362
27 Grey46 #696565
28 Grey47 #6D6968
29 Grey48 #6E6A6B
30 Grey49 #726E6D
31 Grey50 #747170
32 Grey #736F6E
33 Slate Grey4 #616D7E
34 Slate Grey #657383
35 Light Steel Blue4 #646D7E
36 Light Slate Grey #6D7B8D
37 Cadet Blue4 #4C787E
38 Dark Slate Grey4 #4C7D7E
39 Thistle4 #806D7E
40 Medium Slate Blue #5E5A80
41 Medium Purple4 #4E387E
42 Midnight Blue #151B54
43 Dark Slate Blue #2B3856
44 Dark Slate Grey #25383C
45 Dim Grey #463E41
46 Cornflower Blue #151B8D
47 Royal Blue4 #15317E
48 Slate Blue4 #342D7E
49 Royal Blue #2B60DE
50 Royal Blue1 #306EFF
51 Royal Blue2 #2B65EC
52 Royal Blue3 #2554C7
53 Deep Sky Blue #3BB9FF
54 Deep Sky Blue2 #38ACEC
55 Slate Blue #357EC7
56 Deep Sky Blue3 #3090C7
57 Deep Sky Blue4 #25587E
58 Dodger Blue #1589FF
59 Dodger Blue2 #157DEC
60 Dodger Blue3 #1569C7
61 Dodger Blue4 #153E7E
62 Steel Blue4 #2B547E
63 Steel Blue #4863A0
64 Slate Blue2 #6960EC
65 Violet #8D38C9
66 Medium Purple3 #7A5DC7
67 Medium Purple #8467D7
68 Medium Purple2 #9172EC
69 Medium Purple1 #9E7BFF
70 Light Steel Blue #728FCE
71 Steel Blue3 #488AC7
72 Steel Blue2 #56A5EC
73 Steel Blue1 #5CB3FF
74 Sky Blue3 #659EC7
75 Sky Blue4 #41627E
76 Slate Blue #737CA1
77 Slate Grey3 #98AFC7
78 Violet Red #F6358A
79 Violet Red2 #E4317F
80 Deep Pink #F52887
81 Deep Pink2 #E4287C
82 Deep Pink3 #C12267
83 Deep Pink4 #7D053F
84 Medium Violet Red #CA226B
85 Violet Red3 #C12869
86 Firebrick #800517
87 Violet Red4 #7D0541
88 Maroon4 #7D0552
89 Maroon #810541
90 Maroon3 #C12283
91 Maroon2 #E3319D
92 Maroon1 #F535AA
93 Magenta #FF00FF
94 Magenta1 #F433FF
95 Magenta2 #E238EC
96 Magenta3 #C031C7
97 Medium Orchid #B048B5
98 Medium Orchid1 #D462FF
99 Medium Orchid2 #C45AEC
100 Medium Orchid3 #A74AC7
101 Medium Orchid4 #6A287E
102 Purple #8E35EF
103 Purple1 #893BFF
104 Purple2 #7F38EC
105 Purple3 #6C2DC7
106 Purple4 #461B7E
107 Dark Orchid4 #571B7E
108 Dark Orchid #7D1B7E
109 Dark Violet #842DCE
110 Dark Orchid3 #8B31C7
111 Dark Orchid2 #A23BEC
112 Dark Orchid1 #B041FF
113 Plum4 #7E587E
114 Pale Violet Red #D16587
115 Pale Violet Red1 #F778A1
116 Pale Violet Red2 #E56E94
117 Pale Violet Red3 #C25A7C
118 Pale Violet Red4 #7E354D
119 Plum #B93B8F
120 Plum1 #F9B7FF
121 Plum2 #E6A9EC
123 Plum3 #C38EC7
124 Thistle #D2B9D3
125 Thistle3 #C6AEC7
126 Lavendar Blush2 #EBDDE2
127 Lavendar Blush3 #C8BBBE
128 Thistle2 #E9CFEC
129 Thistle1 #FCDFFF
130 Lavendar #E3E4FA
131 Lavendar Blush #FDEEF4
132 Light Steel Blue1 #C6DEFF
133 Light Blue #ADDFFF
134 Light Blue1 #BDEDFF
135 Light Cyan #E0FFFF
136 Slate Grey1 #C2DFFF
137 Slate Grey2 #B4CFEC
138 Light Steel Blue2 #B7CEEC
139 Turquoise1 #52F3FF
140 Cyan #00FFFF
141 Cyan1 #57FEFF
142 Cyan2 #50EBEC
143 Turquoise2 #4EE2EC
144 Medium Turquoise #48CCCD
145 Turquoise #43C6DB
146 Dark Slate Grey1 #9AFEFF
147 Dark Slate Grey2 #8EEBEC
148 Dark Slate Grey3 #78C7C7
149 Cyan3 #46C7C7
150 Turquoise3 #43BFC7
151 Cadet Blue3 #77BFC7
152 Pale Turquoise3 #92C7C7
153 Light Blue2 #AFDCEC
154 Dark Turquoise #3B9C9C
155 Cyan4 #307D7E
156 Light Sea Green #3EA99F
157 Light Sky Blue #82CAFA
158 Light Sky Blue2 #A0CFEC
159 Light Sky Blue3 #87AFC7
160 Sky Blue #82CAFF
161 Sky Blue2 #B0E2FF
162 Light Sky Blue4 #566D7E
163 Sky Blue #6698FF
164 Light Slate Blue #736AFF
165 Light Cyan2 #CFECEC
166 Light Cyan3 #AFC7C7
167 Light Cyan4 #717D7D
168 Light Blue3 #95B9C7
169 Light Blue4 #5E767E
170 Pale Turquoise4 #5E7D7E
171 Dark Sea Green4 #617C58
172 Medium Aquamarine #348781
173 Medium Sea Green #306754
174 Sea Green #4E8975
175 Dark Green #254117
176 Sea Green4 #387C44
177 Forest Green #4E9258
178 Medium Forest Green #347235
179 Spring Green4 #347C2C
180 Dark Olive Green4 #667C26
181 Chartreuse4 #437C17
182 Green4 #347C17
183 Medium Spring Green #348017
184 Spring Green #4AA02C
185 Lime Green #41A317
186 Spring Green #4AA02C
187 Dark Sea Green #8BB381
188 Dark Sea Green3 #99C68E
189 Green3 #4CC417
190 Chartreuse3 #6CC417
191 Yellow Green #52D017
192 Spring Green3 #4CC552
193 Sea Green3 #54C571
194 Spring Green2 #57E964
195 Spring Green1 #5EFB6E
196 Sea Green2 #64E986
197 Sea Green1 #6AFB92
198 Dark Sea Green2 #B5EAAA
199 Dark Sea Green1 #C3FDB8
200 Green #00FF00
201 Lawn Green #87F717
202 Green1 #5FFB17
203 Green2 #59E817
204 Chartreuse2 #7FE817
205 Chartreuse #8AFB17
206 Green Yellow #B1FB17
207 Dark Olive Green1 #CCFB5D
208 Dark Olive Green2 #BCE954
209 Dark Olive Green3 #A0C544
210 Yellow #FFFF00
211 Yellow1 #FFFC17
212 Khaki1 #FFF380
213 Khaki2 #EDE275
214 Goldenrod #EDDA74
215 Gold2 #EAC117
216 Gold1 #FDD017
217 Goldenrod1 #FBB917
218 Goldenrod2 #E9AB17
219 Gold #D4A017
220 Gold3 #C7A317
221 Goldenrod3 #C68E17
222 Dark Goldenrod #AF7817
223 Khaki #ADA96E
224 Khaki3 #C9BE62
225 Khaki4 #827839
226 Dark Goldenrod1 #FBB117
227 Dark Goldenrod2 #E8A317
228 Dark Goldenrod3 #C58917
229 Sienna1 #F87431
230 Sienna2 #E66C2C
231 Dark Orange #F88017
232 Dark Orange1 #F87217
233 Dark Orange2 #E56717
234 Dark Orange3 #C35617
235 Sienna3 #C35817
236 Sienna #8A4117
237 Sienna4 #7E3517
238 Indian Red4 #7E2217
239 Dark Orange3 #7E3117
240 Salmon4 #7E3817
241 Dark Goldenrod4 #7F5217
242 Gold4 #806517
243 Goldenrod4 #805817
244 Light Salmon4 #7F462C
245 Chocolate #C85A17
247 Coral3 #C34A2C
248 Coral2 #E55B3C
249 Coral #F76541
250 Dark Salmon #E18B6B
251 Salmon1 #F88158
252 Salmon2 #E67451
253 Salmon3 #C36241
254 Light Salmon3 #C47451
255 Light Salmon2 #E78A61
256 Light Salmon #F9966B
257 Sandy Brown #EE9A4D
258 Hot Pink #F660AB
259 Hot Pink1 #F665AB
260 Hot Pink2 #E45E9D
261 Hot Pink3 #C25283
262 Hot Pink4 #7D2252
263 Light Coral #E77471
264 Indian Red1 #F75D59
265 Indian Red2 #E55451
266 Indian Red3 #C24641
267 Red #FF0000
268 Red1 #F62217
269 Red2 #E41B17
270 Firebrick1 #F62817
271 Firebrick2 #E42217
272 Firebrick3 #C11B17
273 Pink #FAAFBE
274 Rosy Brown1 #FBBBB9
275 Rosy Brown2 #E8ADAA
276 Pink2 #E7A1B0
277 Light Pink #FAAFBA
278 Light Pink1 #F9A7B0
279 Light Pink2 #E799A3
280 Pink3 #C48793
281 Rosy Brown3 #C5908E
282 Rosy Brown #B38481
283 Light Pink3 #C48189
284 Rosy Brown4 #7F5A58
285 Light Pink4 #7F4E52
286 Pink4 #7F525D
287 Lavendar Blush4 #817679
288 Light Goldenrod4 #817339
289 Lemon Chiffon4 #827B60
290 Lemon Chiffon3 #C9C299
291 Light Goldenrod3 #C8B560
292 Light Golden2 #ECD672
293 Light Goldenrod #ECD872
294 Light Goldenrod1 #FFE87C
295 Lemon Chiffon2 #ECE5B6
296 Lemon Chiffon #FFF8C6
297 Light Goldenrod Yellow #FAF8CC

[FD’s BlOg]

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: