Minh Vũ's Blog

Just another WordPress.com weblog

Hướng dẫn sử dụng Cabri 3D: Chương 6. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO KHÁC

Posted by xpss trên 09/05/2009

6.1 KHÁI NIỆM VÙNG LÀM VIỆC
Trong mỗi tài liệu Cabri 3D, bạn có thể tạo nhiều trang và vùng làm việc (được gọi là « góc nhìn »). Tuy nhiên, số trang và vùng làm việc không quan trọng vì tất cả chúng cùng đưa về cùng một tập các phép dựng hình. Thật vậy, các trang hoặc vùng làm việc khác nhau được tạo ra nhằm mục đích cho phép bạn nhìn và thay đổi các hình dựng từ các phối cảnh khác nhau.

6.2 TẠO CÁC VÙNG LÀM VIỆC MỚI
Để hiểu rõ hơn sự vận hành các vùng làm việc, hãy mở một tài liệu bằng cách sử dụng Tệp – Tệp mới. Sau đó dựng một hộp XYZ và một hình cầu.
Để tạo một vùng làm việc mới với một phối cảnh mới, hãy dùng Tài liệu-Cách nhìn – Góc nhìn mới – Nhị cự k=1/2.
Trong vùng làm việc mới này, kết quả phép dựng của bạn được nhìn từ trên xuống.

Để mở rộng hoặc thu hẹp một vùng làm việc, đầu tiên chọn công cụ Chọn, sau đó kích chuột trên biên của vùng làm việc để làm xuất hiện các tay nắm (hình vuông đen). Sử dụng các tay nắm này để mở rộng hay thu hẹp vùng làm việc.
Để dịch chuyển một vùng làm việc trong một trang, kích chuột trên vùng biên để làm xuất hiện các tay nắm. Sau đó kích chuột trong vùng làm việc và dịch chuyển nó.
Để xóa một vùng làm việc, kích chuột trên biên để làm xuất hiện các tay nắm. Sau đó kích chuột vào phím Del của bàn phím.
Chức năng tương tác của các vùng làm việc
Chọn công cụ Chọn và thay đổi kích thước của hộp hoặc của hình cầu. Như bạn sẽ thấy, các thay đổi này sẽ tác động đồng thời trên các hình tương ứng ở vùng làm việc bên dưới.
Lặp lại trên vùng làm việc phía dưới và bạn sẽ thấy rằng các thay đổi sẽ diễn ra trên vùng làm việc phía trên. Thật vậy bạn luôn có thể thay đổi hình vẽ của bất cứ vùng làm việc nào và các thay đổi luôn được thể hiện ngay lập tức một cách tự động trên tất cả các vùng làm việc đang tồn tại cũng như là trên tất cả các vùng làm việc mới và tất cả các trang bổ sung vào cùng một tài liệu.
6.3 TẠO MỘT TRANG MỚI BÊN TRONG MỘT TÀI LIỆU
Mỗi tài liệu Cabri 3D có thể bao gồm nhiều trang. Hơn nữa, như bạn thấy trong mục trước, mỗi trang có thể chứa nhiều vùng làm việc khác nhau.
Trang làm việc mới với phối cảnh được lựa chọn trước
Để bổ sung một trang, hãy dùng Tài liệu – Trang mới… Cabri 3D có nhiều lựa chọn khác nhau. Đối với trang mới của bạn, bạn có thể chọn một số phối cảnh được lựa chọn trước, cũng như các các kiểu giấy (A4, chữ cái Hoa kì, v.v.). Ví dụ sau đó bạn có thể trọn tiếp Hình vẽ kĩ thuật.
Chú ý rằng mỗi trang mới tự động được xếp vào sau trang đang được kích hoạt.
Để xóa đi một trang, kích chuột trong bất kì một vị trí nào đó của trang để chọn, sau đó dùng Soạn thảo-Xoá trang.
Trang mới với nhiều lựa chọn cho phối cảnh
Bạn dùng tiếp Tài liệu-Trang mới…. Sau đó chọn một trang trắng (ví dụ, Trắng A4 chân dung). Một khi trang đã hiện ra, hãy chọn nó bằng cách Kích chuột vào bất kì vị trí nào trên trang. Sau đó dùng Tài liệu – Cách nhìn – Góc nhìn mới…. Bạn có thể chọn một trong tất cả các phối cảnh mà Cabri 3D giới thiệu.

6.4 TẠO MỘT TRANG MỚI VỚI LỰA CHỌN PHỐI CẢNH
Để tạo trực tiếp một tài liệu mới với một sự lựa chọn phối cảnh, hãy dùng Tệp-Mới theo kiểu…. Bây giờ bạn có thể chọn một trong các phối cảnh cổ điển được lựa chọn trước. Để có được nhiều lựa chọn hơn nữa, chọn một trang trắng và lặp lại các bước đã chỉ ra ở mục trước.
6.5 THAY ĐỔI PHỐI CẢNH VÀ KHỔ GIẤY ĐƯỢC CHỌN MẶC ĐỊNH
Cabri 3D chọn mặc định phối cảnh tự nhiên. Để thay đổi phối cảnh hoặc kích cỡ giấy được chọn mặc định, hãy dùng Soạn thảo – Ưu tiên – Tổng quan (trên máy tính Mac OS, hãy dùng Cabri 3D – Ưu tiên – Tổng quan). Với Kiểu, bạn có thể chọn các tham số ưa thích. Ví dụ nếu ở vùng Bắc Mỹ, bạn có thể chọn phối cảnh (hoặc một trang trắng) với kích cỡ Chữ cái Hoa kì hơn là kích cỡ A4.
6.6 BẢNG CHỌN HIỂN THỊ
Trong bảng chọn Hiển thị, các chức năng đầu tiên cho phép thay đổi tỉ lệ hiển thị của tài liệu, từ 1:4 (thu nhỏ) đến 4:1 (phóng to).
Chức năng Hiệu chỉnh theo trang cho phép thích nghi kích cỡ của trang đối với cửa sổ hiện hành trong khi mà chức năng Hiệu chỉnh theo cách nhìn cho phép thích nghi cách nhìn đối với kich cỡ của cửa sổ.
Nhóm chức năng ở bên dưới cho phép thay đổi sự sắp đặt trang. Để kích hoạt các chức năng này tài liệu phải bao gồm ít nhất hai trang.
6.7 TÍCH HỢP ĐỘNG VÀ TĨNH MỘT TRANG CABRI 3D V2 TRONG CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG KHÁC

Cabri 3D cho phép chèn các hình ảnh tĩnh dạng bitmap vào các chương trình ứng dụng khác.
Bạn cũng có thể xuất các hình động mà người dùng có thể thao tác được cho phần lớn các trình duyệt Internet (đối với cả máy tính PC và máy tính Mac OS) cũng như là cho các chương trình của Microsoft Office như Word, Powerpoint (chỉ cho máy tính PC).
6.7.1 Xuất hình ảnh kiểu bitmap
Để xuất hình ảnh kiểu bitmap thực hiện trong Cabri 3D đến các trình ứng dụng khác, ta cần phải chép ảnh dưới dạng bitmap vào trong bộ nhớ đệm Clipboard. Để làm điều đó, kích chuột trong vùng làm việc để kíchhoạt nó, sau đó dùng Soạn thảo-Chép toàn cảnh hiện thời dưới dạng bitmap và chọn độ phân giải. Việc tạo một ảnh với độ phân giải cao có thể kéo dài hơn 30 giây. Sau đó dán ảnh vào trình ứng dụng mong muốn (sử lí văn bản, phần mềm giới thiệu, v.v.).
6.7.2 Chèn một hình động vào một trang Web
Trong một trang Web, chèn đoạn lệnh HTML sau đây :
〈 embed src=”ten-tep.cg3″ width=”500″ height=”600″ 〉 〈 /embed 〉
Tham biến src tương ứng với tên của tệp cần phải hiển thị (đường dẫn tương đối đến trang), và các tham biến widthheight tương ứng với chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật hiển thị theo đơn vị pixels.
6.7.3 Hiển thị một hình động trong một trình duyệt Internet
Máy tính PC :
Môđun mở rộng để hiển thị các hình động được Cabri 3D v2 cài đặt một cách tự động lên máy. Mô đun này tương thích với Internet Explorer, cũng như các trình duyệt Web khác như Netscape (Mozilla, FireFox, v.v.).
Máy tính Mac OS : Bạn cần phải cài đặt một môđun mở rộng một cách thủ công. Để cài đặt từ đĩa CD, mở thư mục Cabri3D Internet Plug-In, kíchđúp chuột trên biểu tượng Install Cabri3D Plug-In, và làm theo chỉ dẫn. Môđun tương thích với Safari, cũng như với các trình duyệt Netscape (Mozilla, FireFox, v.v.). Nó không vận hành được với Internet Explorer.
Có thể tải phần mềm cài đặt môđun này từ địa chỉ http://www.cabri.com.
6.7.4 Chèn một hình động vào trong một chương trình ứng dụng của Microsoft Office
Chức năng này chỉ có cho máy tính PC
Máy tính PC :
Môđun mở rộng để hiển thị các hình động được Cabri 3D v2 cài đặt một cách tự động lên máy.
Để chèn một hình động vào trong một tài liệu Microsoft Office, ví dụ trong Word: trong Cabri 3Dv2 chọn tài liệu muốn chép, kích phải chuột để xuất hiện bảng chọn ngữ cảnh, chọn Chép, dán vào một tài liệu trong Word, hiện bảng chọn ngữ cảnh bằng cách kích phải chuột tại một điểm bất kì trên hình vẽ, chọn Object Cabri3ActiveDoc – Manipulate. Khi đó trong Word, ta có thể thao tác trên hình vẽ giống như là đối với phần mềm Cabri 3Dv2. Làm tương tự đối với chương trình PowerPoint.
Có thể tải phần mềm cài đặt môđun này từ địa chỉ http://www.cabri.com.

Chương 1. Giới thiệu và Cách cài đặt chương trình

Chương 2.CÁC NGUYÊN LÍ CƠ BẢN

Chương 3. CÁC CÔNG CỤ CỦA CABRI 3D v2

Chương 4. CÁC CÔNG CỤ VÀ CHỨC NĂNG NÂNG CAO

Chương 5. CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG

Chương 6. CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO KHÁC

School@net

Bản để in Lưu dạng file Gửi tin qua email


Những bài viết khác:

Tập hợp và Cấu trúc dữ liệu tập hợp (22/07/2008)

BÍ MẬT CỦA PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG: CƠ SỞ TOÁN VÀ PHÉP DỰNG NGỌC GIANG BIẾN KHÔNG GIAN BA CHIỀU THÀNH KHÔNG GIAN HAI CHIỀU (30/06/2008)

BÍ MẬT CỦA PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG – KĨ THUẬT TẠO NÉT ĐỨT, NÉT RỜI VÀ KĨ THUẬT CO GIÃN HỆ SỐ (18/06/2008)

Những điều lí thú xoay quanh các câu chuyện khám phá số nguyên tố của Fermat (14/05/2008)

Quĩ tích trong hình học không gian với phần mềm Cabri 3D – Phần II. Các bài toán lớp 12 (28/04/2008)

Giải và biện luận (25/04/2008)

BÍ MẬT CỦA PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG – BÀI 3 : CƠ SỞ TOÁN CỦA PHÉP DỰNG PARABOL (17/04/2008)

BÍ MẬT CỦA PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG – BÀI 2 : CƠ SỞ TOÁN CỦA PHÉP DỰNG HYPERBOL (24/03/2008)

BÍ MẬT CỦA PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG BÀI 1 : CƠ SỞ TOÁN CỦA PHÉP DỰNG ELIP (26/02/2008)

Tìm hiểu sâu hơn về định lý Pitago: các cách biểu diễn và chứng minh – Bài 5 (29/11/2007)

Tìm hiểu sâu hơn về định lý Pitago: các cách biểu diễn và chứng minh – Bài 4 (24/10/2007)

Tìm hiểu sâu hơn về định lý Pitago: các cách biểu diễn và chứng minh – Bài 3 (09/10/2007)

Hướng dẫn sử dụng nâng cao Cabri II Plus: HÌNH LÁT (21/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng nâng cao Cabri II Plus: HÀM SỐ (21/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng nâng cao Cabri II Plus: TAM GIÁC THUỲ TÚC (21/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng Cabri II Plus (18/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng Cabri 3D (18/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng Cabri II Plus: Bài 5. TỨ GIÁC VARIGNON (18/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng Cabri II Plus: Bài 4. CHINH PHỤC ĐIỂM BÍ HIỂM (18/09/2007)

Hướng dẫn sử dụng Cabri II Plus: Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG EULER TRONG TAM GIÁC (18/09/2007)

Xem tiếp…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: